< >

740-937-9838

Алпинистички клуб МАТКА од Скопје е првиот алпинистички клуб во Република Македонија...

Алпинистичка обука

Обуката во рамките на Македонската алпинистичка федерација се спроведува преку курсеви и семинари...

rectilinear

Луси на небото со дијамати....